สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

บริการตะกาฟุล

สมาชิกกองทุนTakaful โกปราซี

 หมายถึงบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามปัตตานีจำกัดเท่านั้นจึงจะสมัครเข้าโครงการกองทุน Takaful Koperasi

ได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

      - สมาชิกกองทุน Takaful Koperasiต้องมีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ถึง อายุ 63 ปี บริบูรณ์

      - สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินต่อเนื่องทุกปี สามารถต่อสัญญากรมธรรม์ได้ตลอดชีวิต

      - ไม่ขาดส่งค่าหุ้นสหกรณ์ ทั้งสมาชิกกองทุนใหม่ และสมาชิกกองทุนที่ต่อสัญญา

(ถ้าขาดส่งเงินค่าหุ้นจะต้องชดค่าหุ้นก่อน ไม่น้อยกว่า 30%ของเงินค่าหุ้นที่ขาดส่ง)

หมายเหตุ : สมาชิกสหกรณ์ 1 ท่าน สามารถสมัครสมาชิกกองทุนตากาฟุลโกปราซีได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น หากมีการทำสัญญาซ้อนให้ใช้สิทธิการคุ้มครองได้ 1 สัญญาเท่านั้น

 ดาวน์โหลดรายละเอียด :

       ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติกองทุนตากาฟุลโกปราซีฉบับแก้ไข

       ระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติกองทุนตากาฟุลโกปราซีฉบับภาคบังคับ

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม