KOPERASI ISLAM PATTANI  BERHAD
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 No.72 Tempat 7 Mukim Talubok, Daerah Muang,

                Wilayah Pattani 94000

      Tel. 0 7334 8541    Fax. 0 7333 1960

     

TH

Bahasa

Koperast Islam Pattani Berhad Semua orang dialu-alukan Hubungi Masa ahad - khamis Buka 8:00-15:30 hrs.

Siaran akhbar


-
-
-
-
-


WAWASAN

Wawasan : “Koperasi Islam Pattani Berhad sebagai lembaga pimpinan utama yang mengamalkan sistem muamalat Islam demi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat serta mempertingkatkan jaringan yang stabil dalam dan luar negeri sebagai tempat tumpuan masyarakat ”

TUJUAN KOPERASI 

                   1. Menggalakkan amalan simpanan dan perniagaan yang tidak bercanggah dengan

                   prinsip-prinsip agama.

                   2. Meningkatkan pengumpulan dana di samping meningkatkan taraf sosio ekonomi

                   dengan menjalankan aktiviti perniagaan.

                   3. Untuk kepentingan anggota sebagai institusi pengajian dalam bidang pengurusan

                   Moden yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

                   4. Perniagaan berbentuk membeli, menjual, melabur, pengswastaan dan lain-lain.

                   5. Untuk mendokong anggota menolong diri dalam menciptakan perusahaan bersama,

                   menolong diantara satu sama lain berdasarkan kebajikan dan peri kemanusiaan.

                   6. Menggalakkan pembangunan insan, pendidikan, kesihatan dan mental sebagai keluarga

                   sempurna menuju kepada kedamaian Masyarakat.

                   7. Menyalurkan dana sebagai zakat kepada golongan miskin dan kurang bernasib baik

                   dalam masyarakat.

Perkhidmatan Koperasi

services

“Merupakan institusi kewangan

pertama di Thailand yang men-

jalani urusniaga tanpa faedah”

Error Query [SELECT * FROM album limit 9 ]